Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • dokumenty archiwalne
 • nie
 • tak
 • polski
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych:
  Materiały Delegatury Rządu na Kraj;
  202/II-26: Kartoteka Żydów współpracujących z Niemcami;
  202/II-27: Meldunki z getta warszawskiego 1941-1943;
  202/II-28: Meldunki o sytuacji w getcie warszawskim.

  Archiwum Akt Nowych

  ul. Hankiewicza 1

  02-103 Warszawa

  tel: (022) 822-52-45, fax: (022) 823-00-42

  email: sekretariat@aan.gov.pl

  http://www.aan.gov.pl/