Imię: Nieznane Nazwisko: Kerner

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kerner
  • Zam. Leszno 11, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 337,, AAN-27,, s.22]