Imię: Ruchla Nazwisko: Salwe

  • TAK
  • Kobieta
  • Ruchla
  • Salwe
  • grudz. 41r.
  • Warszawa
  • lat 40, złapana po str aryjskiej, sądzona 28-11-41, skazana na śmierć . Zmarła w szpitalu prawdop. na pocz. grudnia 41r. (przed 8-12-41)

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23,, 30]