Imię: Nieznane Nazwisko: Drewnowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Drewnowicz
  • 1942-04-02
  • Warszawa
  • Ojciec (o tym nazwisku) wynosi na ulicę swojego zamarzniętego syna, po kilku godzinach sąsiedzi znajdują nieżywego także ojca, a po jakimś czasie także za jakąś komórką - nieżywego drugiego syna.- Stawki 46, Ojciec bronił się rozpaczliwie przed śmiercią - zrywał deski z podłogi, by ogrzać swoje dzieci przez krótki moment.

  • bogaci
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego; kopia tego dokumentu znajduje się w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w zespole Pamiętniki Żydów, sygn. 302/239.

  • [28,, s., 23a]