Imię: Daniel Nazwisko: Blajman

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Daniel
 • Blajman
 • Blejman
 • 17/18-04-42
 • Warszawa
 • prezes związku piekarzy, zam. Zamenhofa 24, zastrzelony z żoną Felicją (żona nie chciała opuścić męża, pozwolono jej więc pozostać z nim i zastrzelono oboje).

 • działacze
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 40,, 43]