Imię: Nieznane Nazwisko: Handelsman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Handelsman
  • Przemysłowiec, poszukiwany przez gestapo wiosną 42r., ukrył się, więc zabrano jego żonę i 18-letniego syna. Syna wypuszczono i zabito przy wasze. druga wersja na str 44, dotyczy syna: syn- od urodzenia chrześcijanin, przebywał po str aryjskiej. Przebywał na Daniłowiczowskiej, pod eskortą przesłany na Gęsią. Eskortujący nie wiedzieli, gdzie jest więzienie, więc przyprowadzili go do Gminy. Ponieważ była 19 w lokalu nikogo nie zastali. Handelsman został więc zabity przed budynkiem Gminy. - kwiec/maj 42r.

  • poszukiwania
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 37,, 44]