Imię: Marion Nazwisko: Fajerman

  • TAK
  • Kobieta
  • Marion
  • Fajerman
  • Urzędniczka w urzędzie 13-tki, zam. Nowolipki 12.-lip. 41

  • kolaboracja, urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 132]