Imię: Izaak Nazwisko: Hurwicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izaak
  • Hurwicz
  • Zam. Ogrodowa 16, aplikant adwokacki. Grupowy II Rejonu SP. -lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 279,, AAN-27,, s.15]