Imię: Moritz Nazwisko: Fiszel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Moritz
  • Fiszel
  • Zam. Nowolipie 58, współpracownik Sicherheitspolizei.-grudz.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 159]