Imię: Jakób Nazwisko: Tabaksman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakób
  • Tabaksman
  • Zam. Elektoralna 30, buchalter, starszy kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 687]