Imię: Nieznane Nazwisko: Klinowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Klinowski
  • Dowódca 1 plutonu w rejonie Śmiała SP.-czerw.41

  • policja żydowska
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 352,, AAN-27,, s.8]