Imię: Nieznane Nazwisko: Szon (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (1) Szon , (2) Szon
 • (1) 17/18-04-42
 • (1) Warszawa
 • (1, 2) Brak informacji
 • (1)

  zam. Nowolipie 5, zastrzelony

  (2)

  drukarz Naszego Przeglądu, zabity na Mylnej -, przy murze szpitala ewangelickiego, wraz z synem - uratowany cudem - ciało syna go przykryło

  • (1) Żydzi
  • (2) robotnicy
 • (1)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • (1) [28,, s., 40], (2) 142