Imię: Icchok Nazwisko: Pozniak

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Icchok
  • Pozniak
  • Zam. Nowolipie 12, biuralista, starszy kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 527]