Imię: Leon Nazwisko: Hercberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Leon
  • Hercberg
  • Zam. śliska 6. Komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 264,, AAN-27,, s.22]