Imię: Zyskind Nazwisko: Topór

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zyskind
  • Topór
  • Zam. Nowolipki 30, starszy kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41.

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 704]