Imię: Chaim Nazwisko: Żytnik

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chaim
  • Żytnik
  • Zam. Dzielna 83, kupiec. kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 782]