Imię: Dawid Nazwisko: Rozenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Rozenberg
  • Zam. Leszno 47, nauczyciel, podinspektor 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 574]