Imię: Mojżesz Nazwisko: Landau

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mojżesz
  • Landau
  • Zam. Nowolipie 7, aplikant adwokacki. Z-ca kierownika Wydz. Dochodzeń w 13-tce.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 403]