Imię: Mieczysław Nazwisko: Szmerling

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mieczysław
  • Szmerling
  • Podobwodowy w Inspekcji SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 650,, AAN-27,, s.18]