Imię: Mendel Nazwisko: Ruziewicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mendel
  • Ruziewicz
  • Zam. Muranowska 18/20, urzędnik, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 593]