Imię: Bernard Nazwisko: Kafemass

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bernard
  • Kafemass
  • Zam. Ogrodowa 26, pracownik biurowy. Starszy kontroler - protokulant 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 318]