Imię: Nieznane Nazwisko: Bubi (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (2) Fred
 • (1) Bubi , (2) Bobi [Bubi]
 • (1) "Bubi"
 • (1, 2) Brak informacji
 • (1)

  Zam. Leszno 7. Agent gestapo na terenie getta. Posiada legitymację Sicherheitspolizei.-lip. 41

  (2)

  bokser,agent gestapo

  • (1, 2) kolaboracja
 • (1)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • (1) [s., 80], (2) 144