Imię: Nieznane Nazwisko: Zonenszajn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zonenszajn
  • Firma przy Nalewkach 45, sprzedał Niemcom przez Transferstelle 95 szt. piłek i siatek do gry.

  • handel
  • przed czerwcem 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 6]