Imię: Sucher Nazwisko: Guss

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Sucher
  • Guss
  • Zam. Śliska 56, kalkulator [!]. Grupowy II rejonu SP -lip.41

  • policja żydowska
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [,, s., 239,, AAN-27,, s.15]