Imię: Władysław Nazwisko: Can

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Władysław
  • Can
  • Adwokat. Grupowy SP. Wolf Can, grupowy SP, adwokat z W-wy pobił na ulicy dr Zusmana, w wyniku czego lekarz zmarł.- 3 czerw. 42

  • bogaci
  • prawdopodobnie Władysław i Wolf to ta sama osoba

  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 85,, AAN-28,, s.50]