Imię: Jakub Nazwisko: Kon

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakub
  • Kon
  • Zam. Prosta 12. Komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 367,, AAN-27,, s.22]