Imię: Nieznane Nazwisko: Mirabel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mirabel
  • Zam. Śliska 6, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 475,, AAN-27,, s.22]