Imię: Manfred Nazwisko: Talmus (3)

 • (1, 2, 3) TAK
 • (1, 2, 3) Mężczyzna
 • (1) Manfred , (3) Manfred
 • (1) Talmus , (2) Talmus , (3) Talmus
 • (3) Bydgoszcz
 • (1, 2, 3) Brak informacji
 • (1)

  Podobwodowy IV Rejonu SP.

  (2)

  wstąpił do SP na polecenie organizacji polskich socjalistów

  (3)

  Kierownik służby przeciwepidemicznej. W 1940 roku po rozszerzeniu referatu służby i wyszkolenia wszedł w jego skład.

  • (1, 2, 3) policja żydowska
 • (1)

  lip. 41, kwiec. 41

 • (1)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  (2)

  Edelman, Marek, relacja 301-5343

 • (1) [s., 688,, AAN-27,, s.4], (3) , cz.2 str.17, 43