Imię: Norbert Nazwisko: Goldfel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Norbert
  • Goldfel
  • Kierownik Wydziału Pracy.

  • Judenrat
  • LIP. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 16]