Imię: Jakub Nazwisko: Goldberg

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Jakub
 • Goldberg
 • ok.1931
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • zmarł na punkcie Dzika 9

 • uchodźcy, dzieci
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]