Imię: Dawid Mejlech Nazwisko: Reichman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid Mejlech
  • Reichman
  • Zam. Solna 6, inżynier, referent w 13-tce.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 551]