Imię: Artur Nazwisko: Baumberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Artur
  • Baumberg
  • Zam. Sienna 43. Komisaryczny zarządca domów żyd. w getcie. -listop. 41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 33,, AAN-27,, s.22]