Imię: Judka Nazwisko: Gajcherman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Judka
  • Gajcherman
  • Julian Gojcherman
  • Zam. Leszno 31. Przedsiębiorca handlowy, inspektor 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • Nie wiadomo, czy J. Gajcherman i J. Gojcherman to ta sama osoba, prawdopodobnie tak, bo ten sam adres.

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 178]