Imię: Abram Nazwisko: Landsberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Landsberg
  • Zam. Majzelsa 18, kupiec. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 405]