Imię: Fiszel Nazwisko: Kenigswein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Fiszel
  • Kenigswein
  • Zam. Sosnowa 9, elektromonter, urzędnik 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 335]