Imię: Hersz Lejzer Nazwisko: Goldsztejn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hersz Lejzer
  • Goldsztejn
  • Zam. Nowolipie 36. Agent. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 212]