Imię: Józef Nazwisko: Familier

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Familier
  • Zam. Nowolipki 38, urzędnik, kontroler 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 142]