Imię: Lajb Nazwisko: Skosowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lajb
  • Skosowski
  • Zam. świętojerska 17, technik tekstylny, aspirant w urzędzie 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 617]