Imię: Łaja Nazwisko: Sendyk

  • TAK
  • Kobieta
  • Łaja
  • Sendyk
  • Zam. Świętojerska 22, biuralistka. Stenotypistka w 13-tce.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 611]