Imię: Chil Majer Nazwisko: Holcman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chil Majer
  • Holcman
  • Podobwodowy w Rezerwie SP -lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 273,, AAN-27,, s.4]