Imię: Abraham Nazwisko: Krongold

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abraham
  • Krongold
  • Podobwodowy VI Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • kwiec 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 382,, AAN-27,, s.4]