Imię: Achilel Nazwisko: Ilutowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Achilel
  • Ilutowicz
  • Zam. Sienna 38. Ekonomista. Sekcyjny II Rejonu SP -lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 282,, AAN-27,, s.15]