Imię: Jakub Nazwisko: Zakheim

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakub
  • Zakheim
  • Podobwodowy VI rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41, kwiec 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 761,, AAN-27,, s.4]