Imię: Owsiej Nazwisko: Aronson (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (1) Owsiej , (2) Mojsiej
 • (1) Aronson , (2) Aronson
 • (1, 2) Brak informacji
 • (1)

  Podobwodowy w Rezerwie SP -lip. 41

  (2)

  Inżynier. Podobwodowy II Rejonu SP., zam. Pańska 69.-lip. 41

  • (1, 2) policja żydowska
 • (1, 2)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • (1) [s., 21,, AAN-27,, s.4], (2) [s., 22,, AAN-27,, s.15]