Imię: Sura Nazwisko: Caler

  • TAK
  • Kobieta
  • Sura
  • Caler
  • lat 29, złapana po str. aryjskiej, sądzona 10-12-41, skazana na śmierć.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 31]