Rozprawy Sondergerichtu. Osądzanie złapanych p...

 • TAK
 • Rozprawy Sondergerichtu. Osądzanie złapanych po stronie aryjskiej Żydów bez przepustki. Od 10-12-41 rozprawy odbywały się na Lesznie (chciano uniknąć zawszenia gmachu przy ul. Długiej). Od 26-11-41 zmieniono technikę zwolnień z aresztu, początkowo komenda PP mogła zwalniać aresztowanych, co pokrywała się ze zwolnieniami na polecenie Polizeidirektora, ewent. zwolnienie nadchodziły z komisariatu Przem. Hand. [???]. Odtąd bez udziału prokuratora zwolnień nie będzie. Droga służbowa zwolnień: Prokuratura, kom. PP, areszt. Rozprawy 27-11-41 o godz. 9.20, 20-11-41, 28-11-41 o godz. 9, 3-12-41(nie wydano ani jednego wyroku śmierci, po raz pierwszy), 10-12-41, 15-12-41 (3 wyroki śmierci), 16-12-41 (4 wyroki śmierci), 19-12-41(3 wyroki śmierci), 6-01-42 (3 wyroki śmierci), 22-01-42, 18-03-42 (11 wyroków śmierci), 26-03 (4 wyroki śmierci), 30-03 (4), 2-04 (8). Wyroki wskazują na niesłychaną przypadkowość orzeczeń. Od wiosny 42r. sąd oficjalnie powiadamiał areszt o zapadłych wyrokach.

 • listopad 1941
 • marzec 1942
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców, społeczne
 • Niemcy, policja polska, policja żydowska, strona aryjska, więzienie, Żydzi
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s., 23-25,, 29,, 30,, 31,, 33,, 36,38-40,, 42,, 45,, 46] -
 • Powiązani ludzie:

  • Pasamowik Abram

   lat 46, złapany po aryjskiej stronie, sądzony 28-11-41.

  • Chaimowicz Jankiel

   lat 60, złapany po aryjskiej stronie, sądzony 28-11-41. Zmarł w areszcie z wycieńczenia.

  • Gotfryd Josek

   lat 21, złapany po str. aryjskiej, sądzony 28-11-41.

  • Szmulewicz Icek

   lat 17, złapany po str. aryjskiej, sądzony 28-11-41,wydanie wyroku odroczono.

  • Gotfryd Łaja

   lat 48, złapana po str. aryjskiej, sądzona 28-11-41.

  • Słomowicz Liba

   lat 50, złapana po str. aryjskiej, sądzona 28-11-41.

  • Baum Estera

   lat 17, złapana po str. aryjskiej, sądzona 28-11-41.

  • Szmulewicz Ruta

   lat 14, złapana po str. aryjskiej, sądzona 28-11-41, wydanie wyroku odroczono.

  • Latowicz Ruchla

   lat 46, złapana po str. aryjskiej, sądzona 28-11-41.

  • Wrońska Sura

   lat 32, złapana po str. aryjskiej, sądzona 28-11-41.

  • Wajsman Zelda

   lat 16, złapana po str. aryjskiej, sądzona 28-11-41- sprawa odroczona, sądzona 16-12-41 - uniewinniona i zwolniona.

  • Huberman Perla

   lat 16, złapana po str. aryjskiej, sądzona 28-11-41.

  • Salwe Ruchla

   lat 40, złapana po str aryjskiej, sądzona 28-11-41, skazana na śmierć . Zmarła w szpitalu prawdop. na pocz. grudnia...

  • Fajgeles Fajga

   Złapana po stronie aryjskiej, zmarła w areszcie z wycieńczenia.

  • Ozarnowicz Paulina

   Złapana po str. aryjskiej, zmarła w areszcie z wycieńczenia.

  • Sztajman Aron

   Złapany po aryjskiej stronie, zmarł w areszcie z wycieńczenia.

  • Przybyszewicz Symcha

   Złapany po str. aryjskiej, skazany przez Sondergericht na śmierć, zmarł w areszcie z wycieńczenia.

  • Swiercz Moszek

   Złapany po str. aryjskiej, zmarł w areszcie z wycieńczenia.

  • Knajdel Dawid

   Złapany po str. aryjskiej, zmarł w areszcie z wycieńczenia.

  • Engelman Fajga

   Złapana po str. aryjskiej, zmarła w areszcie z wycieńczenia.

  • Przymusiński Nieznane

   major, komendant PP, z Bydgoszczy.Volksdeutsch. Uczestniczył prawdopodobnie (lub był związany) w posiedzeniach Sonde...

  • Moniak Nieznane

   kapitan PP, z V komendy PP. Jako biegły uczestniczył w posiedzeniach Sondergerichtu (sądzenie Żydów złapanych po str...

  • Tracz Henia

   Jej 12-letni syn został złapany po str. aryjskiej (na Zielnej) bez przepustki. Matka została za syna [sic] skazana n...

  • Rachmil Mirla

   lat 16, złapana po str. aryjskiej, sądzona 3-12-41, od 23-11-41 w szpitalu.

  • Jungerlewin Rachela

   lat 17, złapana po stronie aryjskiej (żebrała) 17-11-41, sądzona 3-12-41.

  • Dzięcioł Miriam

   lat 15, złapana po str. aryjskiej, sądzona 3-12-41.

  • Kam Łaja Ida

   lat 18, złapana po str. aryjskiej, sądzona 3-12-41.

  • Biderman Chaja

   lat 24, złapana po str. aryjskiej, sądzona 3-12-41.

  • Szydło Basia

   lat 19, złapana po str. aryjskiej, sądzona 3-12-41.

  • Tyszgarten Branila

   lat 39, złapana po str. aryjskiej, sądzona 3-12-41.

  • Fiszbin Rojza

   lat 34, złapana po str. aryjskiej, sądzona 3-12-41.

  • Ajzen Frajda

   lat 15, złapana po stronie aryjskiej, sądzona 3-12-41.

  • Rozenberg Moszek

   lat 15, złapany po str. aryjskiej, sądzony 3-12-41.

  • Nuchmaj Michel

   lat 16, złapany po str. aryjskiej, sądzony 3-12-41.

  • Majmin Szyja

   lat 17, złapany po str. aryjskiej, sądzony 3-12-41.

  • Kapcan Abraham

   lat 20, złapany po str. aryjskiej, sądzony 3-12-41.

  • Faldman Moszek

   lat 21, złapany po str. aryjskiej, sądzony 3-12-41.

  • Landau Szyja

   lat 18, złapany po str. aryjskiej, sądzony 3-12-41, w szpitalu od 13-11-41.

  • Herszaft Luba

   zmarła w areszcie z wycieńczenia prawdop. na pocz. grudnia 41r., prawdopod. wcześniej złapana po str. aryjskiej.

  • Wiernik Nuchim

   Jego żona jechała na wieś z jego przepustką, została złapana, oboje uwięzieni, pozostaali w areszcie do dyspozycji S...

  • Zylbersztajn Estera

   lat 37, złapana po str. aryjskiej, sądzona 10-12-41, wydanie wyroku odroczono.

  • Herszkowicz Gedala

   lat 21, złapany po str. aryjskiej, sądzony 10-12-41, skazany na śmierć.

  • Karczewska Cywia

   lat 24, złapana po str. aryjskiej, sądzona 10-12-41, skazana na śmierć.

  • Klajn Rajzla

   lat 30, złapana po str. aryjskiej, sądzona 10-12-41r., skazana na śmierć.

  • Cytryna Icek

   lat 29, złapany po str. aryjskiej, sądzony 10-12-41, skazany na śmierć.

  • Kapelusz Szmul

   lat 48, złapany po str. aryjskiej, sądzony 10-12-41, sprawę odroczono.

  • Bronsztajn Binem

   lat 30, złapany po str. aryjskiej, sądzony 10-12-41, skazany na śmierć.

  • Baum Brandla

   lat 46, złapana po str. aryjskiej, sądzona 10-12-41, sprawę odroczono.

  • Caler Sura

   lat 29, złapana po str. aryjskiej, sądzona 10-12-41, skazana na śmierć.

  • Bogman Jochweta

   lat 18, złapana po str. aryjskiej, sądzona 10-12-41, skazana na śmierć.

  • Fryszland Herc

   lat 14, złapany po str. aryjskiej, sądzony 10-12-41, skazany na 5 lat więzienia.

  • Wajsberg Fajga

   lat 45, złapana po str. aryjskiej, sądzona 10-12-41, skazana na śmierć.

  • Kopyto Icek

   W grudniu 41 r. w areszcie na Gęsiej, prawdopodobnie złapany po aryjskiej stronie. Stan na dzień 15-12-41: pozostaje...

  • Szlajnberg Aleksander

   osadzony w areszcie na Gęsiej, prawdopodobnie złapany po str. aryjskiej. Stan na 15-12-41: pozostaje do dyspozycji k...

  • Chaba Adam

   Osadzony w więzieniu na Gęsiej, prawdopodobnie złapany po str. aryjskiej. Stan na 15-12-41: pozostaje do dyspozycji...

  • Cajtung Frajda

   Prawdopodobnie złapana po str. aryjskiej, osadzona na Gęsiej, sądzona 15-12-41, skazana na śmierć.

  • Rajchman Ita

   Prawdopodobnie złapana po str. aryjskiej, osadzona na Gęsiej, sądzona 15-12-41, skazana na śmierć.

  • Pochodnia Chana

   Prawdopodobnie złapana po str. aryjskiej, osadzona na Gęsiej, sądzona 16-12-41, skazana na śmierć. Lat 28.

  • Szczepański Szmul

   lat 48, prawdopodobnie złapany po str. aryjskiej, osadzony na Gęsiej, sądzony 16-12-41, skazany na śmierć.

  • Lewińska Fajga

   Prawdopodobnie złapana po str. aryjskiej, osadzona na Gęsiej, sądzona 16-12-41, skazana na śmierć.

  • Wand Fajga

   lat 42, prawdopodobnie złapana po str. aryjskiej, osadzona na Gęsiej, sądzona 16-12-41, skazana na śmierć.

  • Gutman Ruchla

   Złapana prawdopod. po str. aryjskiej, osadzona na Gęsiej, sądzona 16-12-41, uniewinniona i zwolniona.

  • Gotlib Jochweta

   Złapana prawdopodobnie po str. aryjskiej, osadzona na Gęsiej, sądzona 15-12-41, skazana na śmierć.

  • Fuks Jankiel

   Osadzony w więzieniu na Gęsiej (złapany po str. aryjskiej??), zmarł w szpitalu ok. połowy grudnia 41r.

  • Rozeszpil Bajla

   Osadzona w więzieniu na Gęsiej (złapana po str. aryjskiej??), przewieziona do szpitala (grudzień 41).

  • Zysman Moszek

   Osadzony w więzieniu na Gęsiej (złapany po str. aryjskiej??), przewieziony do szpitala -grudzień 41

  • Wachter Jankiel

   Osadzony w więzieniu na Gęsiej, zabrany stamtąd do obozu pracy w Dębicy.-grudzień 41.

  • Klajberski Szyja

   W więzieniu na Gęsiej, sądzony 19-12-41, skazany na 3 lata więzienia.

  • Ajzenberg Beniamin

   Lat 15. W więzieniu na Gęsiej, sądzony 19-12-41, sprawa odroczona.

  • Tenenbaum Srul

   W więzieniu na Gęsiej, sądzony 19-12-41, sprawa odroczona.

  • Kuczyńska Dyna

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 19-12-41, sprawa odroczona, sądzona pod koniec stycznia 42 - wyrok śmierci.

  • Wór Helena

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 19-12-41, sprawa odroczona.

  • Lipszyc Rywka

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 19-12-41, sprawa odroczona.

  • Szlechter Chana

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 19-12-41, sprawa odroczona.

  • Lewkowicz Jankiel

   W więzieniu na Gęsiej, sądzony 19-12-41, skazany na 3 lata więzienia.

  • Brafman Zelik

   W więzieniu na Gęsiej, sądzony 19-12-41, otrzymał wyrok śmierci.

  • Szwarc Szulim

   W więzieniu na Gęsiej, sądzony 19-12-41, sprawa odroczona.

  • Graff Rojza

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 19-12-41, sprawa odroczona.

  • Zylbersztajn Perla

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 19-12-41, skazana na śmierć.

  • Winter Małka

   Lat 19. Złapana po aryjskiej str. bez przepustki. Sądzona 27-11-41, ogłoszenie wyroku odroczono na tydzień.

  • Krongold Fajga

   Lat 32, złapana po str. aryjskiej bez przepustki. Sądzona 27-11-41.

  • Furmańska Fajga

   Lat 56. złapana po str. aryjskiej bez przepustki, sądzona 27-11-41.

  • Ocap Zelda

   Lat 32, złapana po aryjskiej stronie bez przepustki, sądzona 27-11-41.

  • Chaimowicz Ruchla

   Lat 36, złapana po str. aryjskiej bez przepustki, sądzona 27-11-41.

  • Knobel Hinda

   Lat 38, złapana po str. aryjskiej bez przepustki, sądzona 27-11-41.

  • Majster Szlama

   Lat 44, złapany po str. aryjskiej bez przepustki, sądzony 27-11-41.

  • Ajzenband Lewek

   Lat 15, złapany po str. aryjskiej bez przepustki, sądzony 27-11-41, wyrok odroczono.

  • Nauczyciel Abram

   Lat 38, złapany po str. aryjskiej, sądzony 27-11-41, ogłoszenie wyroku odroczono.

  • Kostelbaum Cipa

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 19-12-41, sprawę odroczono.

  • Zylberberg Cywia

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 19-12-41, skazana na śmierć.

  • Gruenstein Aron

   W więzieniu na Gęsiej. 12-12-41 otrzymał zaoczny wyrok 6 mc więzienia. Zarzuty: nielegalny przyjazd ze Lwowa, fałszy...

  • Flam Gedala

   W więzieniu na Gęsiej, 12-12-41 przysłano mu do więzienia zaoczny wyrok 3 mc więzienia.

  • Jungerlewi Gerszon

   W więzieniu na Gęsiej, 12-12-41 przysłano mu zapczny wyrok 1 roku więzienia. Zarzuty: jest żebrakiem o zmniejszonej...

  • śliwkowicz Jochwet

   W areszcie na Gęsiej, sądzona 6-01-42, wyrok śmierci.

  • Wajsman Cyrla

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 6-01-42, sprawę odroczono.

  • Hofman Asna

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 6-01-42, skazana na śmierć.

  • Beder Małke

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 6-01-42, sprawa odroczona.

  • Amster Łaja

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 6-01-42, skazana na karę administracyjną

  • Gliksztajn Aleksander

   W więzieniu na Gęsiej, od 8-12-41 w szpitalu, na 6-01-41 otrzymał wezwanie na rozprawę Sondergerichtu, sprawę odrocz...

  • Kielmanowicz Rajzla

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 6-01-42, sprawę odroczono.

  • Boksenbaum Sabina

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 6-01-42, sprawę odroczono.

  • Frajman Rywka

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 20-11-41, sprawa odroczona, sądzona 6-01-42, wyrok śmierci.

  • Rozenkind Majer

   W więzieniu na Gęsiej, sądzony pod koniec stycznia 42r., wyrok śmierci.

  • Gutrajman Sura

   Oskarżona o utrzymywanie stosunków z żołnierzami niemieckimi (Rassenschande). Sądzona 24-02-42, skazana na 2 lata wi...

  • Himelfarb Abram

   W areszcie na Gęsiej, sądzony 18-03-42, wyrok śmierci.

  • Librej Gliszon

   W więzieniu na Gęsiej, sądzony 18-03-42, wyrok śmierci.

  • Rapaport Fajwel

   W więzieniu na Gęsiej, sądzony 18-03-42, wyrok śmierci.

  • Stolarski Szmul

   W więzieniu na Gęsiej, sądzony 18-03-42, wyrok śmierci.

  • Golter Zajwel

   W więzieniu na Gęsiej, sądzony 18-03-42, wyrok śmierci.

  • Wajsbrot Josef

   W więzieniu na Gęsiej, sądzony 18-03-42, wyrok śmierci.

  • Roter Ajdla

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 18-03-42, wyrok śmierci.

  • Rozencwajg Rózia

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 18-03-42, wyrok śmierci.

  • Cukier Pesa

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 18-03-42, wyrok śmierci.

  • Sztrykman Szajndla

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 18-03-42, wyrok śmierci.

  • Lipszyc Fajga

   W więzieniu na Gęsiej, sądzona 18-03-42, wyrok śmierci.

  • Zylbersztajn Hersz

   W więzieniu na Gęsiej, sądzony 26-03-42. wyrok śmierci.

  • Kerszberg Izrael

   W więzieniu na Gęsiej, sądzony 26-03-42, wyrok śmierci.

  • Zylbersztajn Gedali

   W więzieniu na Gęsiej, sądzony 18-03-42, wyrok śmierci.

  • Kłopoter Chaim

   Osadzony na Gęsiej, sądzony 26-03-42, wyrok śmierci.

  • Dywan Rojza

   Osadzona na Gęsiej, sądzona 26-03-42, skazana na 6 lat więzienia.

  • Zalcman Bajla

   Osadzona na Gęsiej, sądzona 26-03-42, skazana na 6 lat więzienia.

  • Drajer Ewa

   Osadzona na Gęsiej, sądzona 26-03-42, skazana na 5 lat więzienia.

  • Proszower Rojza

   Osadzona na Gęsiej, sądzona 26-03-42, uniewinniona i zwolniona.

  • Rubinsztajn Chuna

   Osadzony na Gęsiej, sądzony 30-03-42, wyrok śmierci.

  • Szwarcbrot Pejsach

   Osadzony na Gęsiej, sądzony 30-03-42, wyrok śmierci.

  • Lajfer Hinda

   Osadzona na Gęsiej, sądzona 30-03-42, wyrok śmierci.

  • Goldzac Bajla

   Osadzona na Gęsiej, sądzona 30-03-42, wyrok śmierci.

  • Pomper Dwojra

   Osadzona na Gęsiej, sądzona 30-03-42, skazana na 4 lata więzienia.