Imię: Max Nazwisko: Fogler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Max
  • Fogler
  • Zam. Nalewki 10. Służy w Sicherheitspolizei.-grudz.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 166]