Imię: Nieznane Nazwisko: Jerich

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jerich
  • adwokat, zam. Żelazna 56, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 302,, AAN-27,, s.22]