Imię: Izrael Nazwisko: Frumak

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izrael
  • Frumak
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • zam. Muranowska 29, zastrzelony

  • Żydzi
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 41]