Imię: Józef Nazwisko: Janowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Janowski
  • Zam. Nowolipie 21, biuralista, aspirant w urzędzie 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 294]